Engelen
Workshop Hooggevoeligheid
Ontzettend leuk Anders!

Helen op Natuurlijke Wijze

Praktijk Natuurgeneeskunde

Geertje Swart Hazen

Top 5, 8606 JT Sneek

info @ helenopnatuurlijkewijze.nl

06-29115607 (maandag - vrijdag 09.30 - 17.00 uur)

Praktijkdagen dinsdag-woensdag-donderdag

SiteLock

Engelen

Blog - Geertje Swart 14 december 2015


Zo voor de kerstdagen wil ik jullie graag wat vertellen over engelen. Immers, het was een engel die Maria vertelde dat zij het kindje Jezus zou krijgen en het was een engel die de herders vertelde over de geboorte van Jezus. Nu ben ik zelf altijd wat voorzichtig geweest wat ik voor waar moet aannemen uit de Bijbel. De vondst van de Dode Zee-rollen heeft weer nieuwe zienswijzen gegeven en de hoge heren van de kerk hebben zaken herschreven of eruit geschreven om zo de macht over de mensen te behouden. Ik heb de verhalen in de Bijbel altijd mooi gevonden en ik ben groot geworden met de zondagschool waar we mooie liedjes met elkaar zongen. Maar als jong nieuwetijdskind voelde ik altijd dat er iets niet klopte. De engelen echter daar heb ik nooit aan getwijfeld en toen iemand mij aan hen herinnerde (soms stop je dingen weg in je jeugd) voelde ik mij nooit meer alleen en altijd beschermd.Lezing over engelen in Martinikerk


Op de laatste dag van november van dit jaar ben ik naar een lezing geweest van Nicoline Letteboer en wat zij vertelde wil ik graag met jullie delen. Allereerst was de locatie zo passend voor het onderwerp ‘Engelen’. We zaten in een zaal (het koor) van de Martinikerk in Sneek met de stoelen in halve cirkels langs de kant en het midden open. Het deed mij denken aan onze aura. De lengte van de zaal als de ruggengraat en wij de luisteraars ieder in een helft van de aura. Zo kon de energie vanuit Nicoline rechtdoor de zaal stromen en naar twee zijden afbuigen om zo achter de mensen langs weer terug naar Nicoline te stromen. Er waren 76 mensen op afgekomen en het mooie daarvan vond ik het grote aantal oudere mensen. Later hoorde ik dat er ook 3 predikanten aanwezig waren geweest. Fijn dat zoveel mensen wilden luisteren en het onderwerp hen aansprak.


Wie is Nicoline Letteboer?

Zij is dominee en doctorandus en werkt daarbij in de gezondheidszorg. Zij heeft de gave om goed uit te leggen hoe religie en de engelen met elkaar zijn verbonden en dat ze heel levendig zijn en geen verhaal uit een oud boek. Dat wetenschap en theologie heel dichtbij elkaar liggen, is wat zij wil vertellen.

Hier een citaat van Nicoline van de website van www.pknsneek.nl: “Het kan haast niet anders, of je hebt al meerdere malen in je leven de engelen ontmoet. Denk maar eens terug aan een beleving waarin je in grote nood was en je juist op het meest kritieke moment precies wist wat je moest doen om jezelf of anderen uit deze moeilijke situatie te bevrijden. Innerlijk heb je ervaren dat je werd geholpen, dat je leven of die van anderen gered werd door een groep engelen, ook al was je je niet bewust van hun aanwezigheid. Je hoeft niet in engelen te geloven, engelen worden ervaren. Ze openen onze ogen voor het geheim van God, het absolute mysterie dat we niet kunnen bevatten. In de engelen raakt God tot in ons dagelijks leven. Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die niet meer in God geloven, maar wel engelen ervaren en daarover ook spreken, wetende dat ze van God komen.”


Holistisch werken


Zelf werk ik in mijn praktijk ‘holistisch’ en daarin zit het woord ‘holy’, wat heilig betekent. We bestaan uit het Lichaam (het voertuig), de Ziel, de Geest en dan is er nog de Energie. Het lichaam heeft de zintuigen en de ziel nodig om te groeien en de ziel heeft het lichaam nodig. De ziel is het Godbewustzijn (ook wel het Zelf of het Hogere Zelf genoemd) en zit in iedere lichaamscel verweven. En alles bestaat uit energie, zelfs gedachten, emoties en gevoelens. De mens heeft verschillende lagen energie om zich heen (de aura) en die lagen lopen ook weer door elkaar heen, net zoals bij de regenboog. Zo heb je het fysieke lichaam met in de laag die het meest dicht bij het lichaam zit, het energetisch lichaam, daarna het astrale lichaam en tot slot het spirituele lichaam. In die lagen kunnen blokkades zitten, de lichtsfeer kan niet binnenkomen en het fysieke lichaam bereiken. Daarover meer verderop in mijn verhaal.


De wisselwerking van de Wet van Drie-eenheid


De geest hebben we nodig voor het ‘bewustzijn’. Met de geest laten we emoties doordringen in het lichaam. Er is altijd een wisselwerking tussen het lichaam en de geest. De geest maakt gebruik van denken, voelen en emoties. Je bent echter niet je gevoel of je emoties of je denken, maar diegene die het ondergaat. Je bent niet je gedachte, maar maakt er gebruik van. Gevoel, emoties en denken zijn verbonden met elkaar en zullen reacties in het lichaam geven. De wisselwerking gaat als volgt: het denken (de gedachte) roept een gevoel op en dat gevoel roept weer een emotie op. Alles heeft elkaar nodig en is verbonden met elkaar zoals in de Wet van de Drie-eenheid. De geest omvat dit alles (zie het plaatje).


Nicoline vertelt, dat wij energetische wezens zijn (ons lichaam bestaat uit energie). We kunnen dingen en mensen aanvoelen en waarnemen en dat heeft met het ‘holy’ te maken. We zijn een lichamelijk psychosociaal, synergetisch, energetisch wezen. We hebben een verbinding tussen het hoofd en het hart, net zoals er een verbinding is tussen wetenschap en spiritualiteit.


Zoals waar Rupert Sheldrake en Matthew Fox in hun boek ‘Engelen; energieën in de kosmos’ over schrijven. Een boek voor de lezer die open staat voor een andere kijk op Engelen, de werking van de kosmos, de krachtvelden, vanuit de “oude” leermeesters en de nieuwe wetenschapper (bron: bol.com).


Religies


Engelen komen voor in alle religies en godsdiensten en hebben daar weer andere namen zoals deva’s (boeddhisme/hindoeïsme), mal’ach (Hebreeuws), malak (Arabisch), angelus (Latijn), ángelos (Grieks). Ze ‘wonen’ in andere sferen, de lichtsferen. En lichtsferen zijn frequenties van energie die parallel lopen met onze wereld, de aarde. Wij zijn lichtwezens (onze lichaamscellen leven ook van het licht dat in onze voeding zit) net als de engelen. Alleen de energie waar zij uit bestaan heeft een veel hogere trilling dan de onze. Onze werelden liggen naast elkaar en lopen door elkaar heen. Als je bijvoorbeeld een bijna-dood-ervaring hebt gehad dan ben je ermee in aanraking geweest. Of mensen die van zichzelf al een hoge lichtfrequentie hebben, die kunnen de engelen zien. Ook al kan niet iedereen de engelen zien, we kunnen ze wel voelen en ervaren. Hoe meer je open staat voor het licht, hoe hoger je trilling wordt. Engelen komen dus uit een andere lichtsfeer en zijn niet voor iedereen daadwerkelijk met de ogen te zien,  maar ook zelf kun je als een engel voor een ander zijn. Als je niet open staat voor het bestaan van engelen, dan is er geen verbinding. Je gedachten hierin zijn van groot belang en gedachten zijn weer energie.


Boodschappers van God (kosmos, universum, heelal)


Engelen zijn van oorsprong de boodschappers van God en zelf geloof ik dat iedereen een stukje God in zichzelf heeft en een lichtje of een engel voor een ander mag zijn. Nicoline vertelde dat engelen geen mensen zijn geweest. In het boek van Doreen Virtue ‘Berichten van je Engelen’ staat dat daar een uitzondering op is. Aartsengel Metatron is als enige een mens geweest als de profeet Henoch. Dr. Hans Moolenburgh heeft een onderzoek bij zijn patiënten gedaan wie in Engelen geloofden en ervaringen ermee hadden gehad. De uitslag was 89%. Het boek heet ‘Een engel op je pad’. Ook Hans Stolp kan veel over engelen vertellen en heeft er boeken over geschreven. Mensen die terminaal zijn, kunnen de andere lichtsferen zien en dus ook de energetische wezens. De sluiers tussen de verschillende werelden worden dan diffuus. Engelen kunnen zich ook als mens manifesteren, soms in een vertrouwd persoon. Gidsen echter zijn vroeger wel mensen geweest. Dierbare overledenen kunnen je als gids helpen in dit leven.


Vraag om hulp


Een ding staat vast, ze mogen niet helpen als je er niet om vraagt. Levensgevaarlijke situaties daar gelaten als het je tijd nog niet is. Dat heeft te maken met onze VRIJE WIL. Ze mogen geen keuze voor je maken. Er is eigenlijk geen goed en kwaad. Het gaat om de keuze die je maakt. Je kunt in gedachten om hulp vragen of in een gebed of zelfs in meditatie. Doe wat goed voor je voelt. Er zijn honderden werkloze engelen die je graag willen helpen met van alles en nog wat. Dit heb ik geleerd van de boeken van Doreen Virtue: wees niet bang dat een (aarts)engel bijvoorbeeld bezet zou zijn met een opdracht van iemand anders. Ze kunnen zich namelijk opsplitsen en op verschillende plaatsen tegelijk zijn. Er is een hiërarchie van 9 in het rijk van de engelen. De engelen die waken over de aarde zijn de aartsengelen en dan zijn er nog de beschermengelen. Met deze laatste twee krijgen wij als mens het meest te maken.


Beschermengelen


Nicoline vertelde dat iedereen een beschermengel heeft die bij hem blijft van geboorte tot aan de dood. Daarna verlaat je ziel het stoffelijke lichaam ga je weer naar de lichtsferen. Mocht je besluiten om weer op aarde geboren te worden, dan krijg je een nieuwe beschermengel mee. In de boeken van Doreen Virtue wordt zelfs gesproken over twee beschermengelen. Eentje om je een zetje te geven en eentje om je te troosten.


Mocht je tijdens de feestdagen verdrietig zijn, omdat je dit jaar een dierbare verloren bent. Weet dan dat je niet alleen bent en je dierbare dichtbij is misschien als een van je gidsen en de engelen zijn er altijd om je te troosten. Je bent nooit alleen en je hoeft alleen maar te vragen…


 


Ik wens iedereen veel engelenliefde om zich heen deze feestdagen.


Liefs,


Geertje Swart


© Helen op Natuurlijke Wijze | Geertje Swart Hazen | Top 5 8606JT Sneek 06 29115607 |  info @ helenopnatuurlijkewijze.nl | KvK 59142383

Fotobronnen: eigen foto's, Jeroen Schaaphok, Eeke Vriesema en pixabay.com

Deze website gebruikt cookies. Bij doorgaan van het gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies.

Lees meer hoe ik cookies gebruik
Geen probleem, Geertje!