Klachtenprocedure
Workshop Hooggevoeligheid
Ontzettend leuk Anders!
HSP-coachlijn

Bel 06-29115607 voor:

  • reserveren consult in de praktijk
  • tijd afspreken voor telefonisch consult op advieslijn (0909-0206 Box 10)
  • bestelling producten
  • boeken van workshop/cursus of vragen daarover

Bel 0909-0206 en kies Box 10 (0,90 p/minuut) voor:

  • Vragen over hooggevoeligheid, nieuwetijdskinderen en gezondheid
  • Adviezen
  • Telefonische consulten
SiteLock

Klachtenprocedure

 

 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt.

Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen

(met ondersteuning van de klachtenfunctionaris) staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt - je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

 

Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 01-01-2017 is mijn praktijk bij Quasir en Stichting Zorggeschil aangesloten.

De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

 

Contact met klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris van Quasir is te vinden/te bereiken via:

https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/.

Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kan via bovenstaande link worden ingediend. Wanneer je met spoed contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, bel je 0561 618711 of 06 4844 5538.

Het klachtenreglement van Stichting Zorggeschil zal als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk gelden. Deze tref je hier aan:

 

KLACHTENREGLEMENT

 

Stichting Zorggeschil

Als de klacht leidt tot een geschil, neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling. Je kunt dat via onderstaande link in gang zetten:

 

GESCHILLENCOMMISSIE

 

 

Disclaimer

De tips, adviezen en behandel-methoden, cursussen, workshops en meditaties die gegeven worden door Geertje Swart, Helen op Natuurlijke Wijze, praktijk voor natuur-geneeskunde zijn zo goed mogelijk samengesteld en gebaseerd op kennis uit de westerse, oosterse en orthomoleculaire geneeskunde. Geertje Swart is therapeut en geen arts. Bij gezondheidsklachten zijn deze tips, adviezen, behandelmethoden, cursussen, workshops, meditaties geen vervanging voor een bezoek aan een arts of andere vorm van medische zorg. Nog Geertje of noch het naam gerelateerde bedrijf zijn daarom verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die uit het aanwenden van de tips, adviezen, behandelmethoden, cursussen, workshops en meditaties voortkomen.

 

Foto: Eeke Vriesema Fotografie

Wet AVG bescherming persoonsgegevens

 

Alle gegevens die ingevuld worden via invulformulieren worden over een veilige verbinding verzonden (SSL-Certificaat) naar mijn mailbox en veilig opgeslagen.

 

Ze worden niet gedeeld met derden met als uitzondering de adresgegevens in facturen die naar mijn boekhouder worden verstuurd.

 

Ingevulde gegevens zijn op verzoek in te zien.

© Helen op Natuurlijke Wijze - Geertje Swart - Top 5 - 8606JT Sneek - 06 29115607 - info @ helenopnatuurlijkewijze.nl - KvK 59142383