Privacyverklaring
Workshop Hooggevoeligheid
Ontzettend leuk Anders!

Helen op Natuurlijke Wijze

Praktijk Natuurgeneeskunde

Geertje Swart Hazen

Top 5, 8606 JT Sneek

info @ helenopnatuurlijkewijze.nl

06-29115607 (maandag - vrijdag 09.30 - 17.00 uur)

Praktijkdagen dinsdag-woensdag-donderdag


SiteLock

Privacyverklaring


Persoonsgegevens die wij verwerken

Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

•Voor- en achternaam

•Adresgegevens

•Geboortedatum

•Geslacht

•Telefoonnummer

•E-mailadres

•Beroep

•Burgerlijke staat

•Gezondheidsklachten

•Medicatie

•Roken wel/niet

•Alchohol gebruik wel/nietBijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier (de informatieverklaring).


Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.


Waarom we gegevens nodig hebben

Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•Het afhandelen van uw betaling

•Verzenden van onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

•Uw behandeling goed uit te kunnen voeren

•Om zaken op u persoonlijk af te stemmenHoe lang we gegevens bewaren

Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 7 jaar voor deelnemers aan workshops en cursussen en 15 jaar als het medische gegevens betreft.


Delen met anderen

Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart  deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart heeft analytische inzage wanneer en hoe vaak de website wordt bezocht, hoe lang men doorbrengt op een pagina, vanuit welk land, welk apparaat (bijv. iPad, iPhone) en welke browser wordt gebruikt. Er worden geen cookies* bij de bezoeker achtergelaten.

* Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@helenopnatuurlijkewijze.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.   Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging

Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@helenopnatuurlijkewijze.nl.


Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Helen op Natuurlijke Wijze Praktijk Natuurgeneeskunde Geertje Swart, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Top 5

Postcode en plaats: 8606JT Sneek (Friesland)

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 59142383

Telefoonnummer: 06-29115607

E-mailadres: info@helenopnatuurlijkewijze.nl

© Helen op Natuurlijke Wijze | Geertje Swart Hazen | Top 5 -| 8606JT Sneek 06 29115607 |  info @ helenopnatuurlijkewijze.nl | KvK 59142383

Inschrijven voor tips en nieuws

* verplicht